Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka Rozwód Wrocław, Pozew o Rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Sprawy rozwodowe Wrocław Uzależnienie alkoholowe jako przesłanka rozwodu Teza Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania […]

Read More

Alimenty między małżonkami ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W trakcie małżeństwa, jeden z małżonków może złożyć pozew o przyczynienie się do zaspokojenia życiowych potrzeb rodziny bądź wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę współmałżonka. Obydwie formy nie są tożsame z pojęciem alimenty. W orzeczeniu rozwodowym sąd może zarządzić alimenty od współmałżonka. Jeżeli jednak […]

Read More

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka Rozwód Wrocław, Pozew o Rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Sprawy rozwodowe Wrocław, Pozew o rozwód Wrocław Rozwód z cudzoziemcem z roku na rok jest coraz powszechniejszym procederem, zwłaszcza w naszym kraju. Różnice kulturowe, niedopasowanie się partnerów bądź konflikty w przyszłym wspólnym życiu mogą rzutować na zerwanie pożycia, a tym […]

Read More

Podział majątku

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka Podział Majątku Wrocław, Adwokat Podział Majątku Wrocław, Podzial majatku Wroclaw, Podział Majątku po Rozwodzie Wrocław

Read More

Alimenty

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Alimenty Wrocław, Alimenty na Dziecko Wrocław, Alimenty Wroclaw, Kancelaria Adwokacka Alimenty Wrocław, Pozew o Alimenty Wrocław

Read More

Rozwód

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Rozwód Wrocław, Kancelaria Adwokacka Rozwód Wrocław, Pozew o Rozwód Wrocław, Rozwody Wrocław, Rozwód Wrocław, Sprawy rozwodowe Wrocław, Pozew o rozwód Wrocław

Read More